ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

មានសំណួរណាមួយទេ?

ហៅទូរស័ព្ទមកយើង

ទូរស័ព្ទ: +855-23-689-9999 / +855-88-6111-666 / +855-97-816-8888

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ ២៨១ ផ្លូវ ១០៥កា សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អីុម៉ែល

marketingkh@lylyfood.com (Local Marketing)
marketing@lylyfood.com (Oversea Sale)

Interested in discussing?