ព័ត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល

ឈ្មោះ: នំប៉ោង ៥០០ (រសជាតិខ្ទឹមបារាំង)
ប្រភេទ: នំមូលខ្លីបំពង
ឆ្នាំផលិត: 2015
គ្រឿងផ្សំ: ម្សៅមី ម្សៅដំឡូង អំបិល ប្រេងឆា ស្ករស ម្សៅខ្ទឹមបារាំង និងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗ ប្រភេទវេចខ្ចប់៖ ១បេ x ១០យួរ x ១០កញ្ចប់